Current News

Läsåret 2008-2009: nya studerande

Nya studerande inom ungdomsutbildning börjar läsåret måndagen 25.8.2008

Kl. 9.00, Rådhusgatan 31
- Liiketalous
- Företagsekonomi
- International Business
- Matkailu
- Turism
- Tourism

Kl. 10.00, Rådhusgatan 31
- Hoitotyö, hoitotyö
- Hoitotyö, terveydenhoitotyö
- Sosiaaliala

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Alla finskspråkiga utbildningsprogram inom teknik

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Information Technology 

Kl. 10.00, Wolffskavägen 30
- Informationsbehandling
- Tietojenkäsittely

Inom vuxenutbildning börjar undervisningen

Fredag 22.8.2008, kl. 12.15, Wolffskavägen 30
- Sähkötekniikka
- Tietotekniikka

Måndag 25.8.2008, Rådhusgatan 31
- Liiketalous kl. 17.00
- Företagsekonomi kl. 17.00
- Matkailu kl. 9.00

Att anmäla sig till studerande

Alla studerande bör anmäla sig som närvarande eller som frånvarande studerande för läsåret 2008-2009. Studierätten innehar endast de som anmält sig som närvarande.

Anmälan gäller hela läsåret. Anmälan sker genom att returnera anmälningsblanketten tillsammans med blanketten för emottagandet av en studieplats senast fredagen den 1.8.2008 kl. 16.15 till studiebyrån:

Vasa yrkeshögskola
Ansökningsbyrån
Wolffskavägen 30, 65200 Vasa

Ytterligare uppgifter får du i antagningsbrevet som skickats till dig per post. Infomation ger även yrkeshögskolans ansöningsbyrån:

Tfn 0207 6633 00 (växeln)
Fax (06) 326 3112
E-post: ansokningsbyran@puv.fi

Back