Current News

Kompletteringsansökan 4.8-7.8.2008

Vid Vasa yrkeshögskola blir du en eftertraktad expert, för sysselsättningen i regionen är hög. Vår utbildning, som av våra studeranden fått höga betyg, kombinerar teori och projektinlärning på ett inspirerande sätt.

Kompletteringsansökan under tiden 4.8- 7.8.2008. Kompletteringsangsansökan gäller i UP Informationsbehandling  (10 platser).

Sök via www.yhansokan.fi.

Mera information:

http://www.puv.fi/sv/utbildning/ungdomsutbildning/ansokan/

och

ansokningsbyran@puv.fi
tel. 326 3325, 326 3326

Back