Current News

Kesäopintotuki v. 2010

Opiskelija voi opiskella kesällä opintotuella osastonjohtajan etukäteen tutkintoon kuuluvaksi hyväksymiä opintoja. Mahdollisia opiskelupaikkoja voivat olla avoimet yliopistot ja kesäyliopistot ja VirtuaaliAMK. Yhdelle kuukaudelle haettaessa, opintoja pitäisi kertyä 4,8 (5) opintopistettä tai esim. ajalla 1.6. - 31.8., yht. 15 opintopistettä.

Lue lisää kesäopintotuesta.

Lisätietoja:
Susan Sundqvist
puh. 040 733 4174

Back