Current News

Karperössä avattiin uimakausi - ja päätettiin tuotekehitysprojekti

Posted on 2017-05-08 13:52:20 EEST.

Syksyllä aloitettuja konetekniikan tuotekehitysprojekteja jatkettiin keväällä kehittelyn ja viimeistelyn merkeissä yhdessä Prima Powerin mentorien kanssa. Tuloksena oli hyviä ideoita ja mietittyjä suunnitelmia Prima Powerin oman tuotekehitysorganisaation avuksi.

Osa projektien kohteista on jo lähtenyt protovaiheeseen Kauhavalla, ja osaa on käytetty vertailukohteena Prima Powerin oman henkilökunnan rinnakkaisprojekteille. Mikä hienointa, kaikki osallistujat oppivat jotain uutta.

Grande Finalessa esiteltiin lukuvuoden työn tulokset, annettiin ja saatiin palautetta. Sen jälkeen syötiin hyvin – Prima Power oli laittanut pöydän koreaksi. Sauna oli lämmin ja Karperöjärven vesi kylmää, mutta rohkeimmat kävivät tarkistamassa uimaveden laadun.

Tehdas1.jpg

Tästä aloitettiin: opiskelijat tutustuivat yritykseen Kauhavalla heti ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Näin projekti eteni:

  • Syksyllä tiimit kävivät tutustumassa tehtaaseen ja tuotteisiin Kauhavalla, jossa Prima Powerin mentorit esittelivät aiheet ja asettivat tavoitteet kaikille 12 tiimille.
  • Kolme parasta ideaa esiteltiin lokakuisessa Leijonanluolassa. Tiimit saivat palautetta ja opastusta jatkokehitystä varten.
  • Konseptit esiteltiin Audit 2:ssa 11.11.2016 Kauhavalla Prima Powerin tehtaalla ja niiden jatkokehityksestä saatiin mentoreilta tarkat ohjeet.
  • Projektin alkuvaihe oli samalla tuotekehityskilpailu, jonka finaali pidettiin 16.12.2016. Useilla tiimeillä oli hienon näköisiä esityksiä ja 3D-konseptimalleja.
  • Palkintojenjako oli 13.1.2017 ja palkintoja myönnettiin 3000 euron arvosta kolmelle parhaalle tiimille. Samalla saatiin ohjeet jatkotyöskentelylle.
  • Kehitellyt mallit esiteltiin Audit 4:ssä 20.3.2017. Tiimejä oli yhdistelty niin, että 12 alkuperäisestä jäljellä oli neljä isoa tiimiä.
  • Grande Finale pidettiin 26.4.2017 Karperössä. Kehitellyt ja viimeistellyt suunnitelmat esiteltiin Prima Powerin mentoreille ja annettiin samalla palautetta puolin ja toisin. Keskustelua jatkettiin notkuvassa ruokapöydässä ja myöhemmin vielä saunan lauteilla.

saunailta.jpg

Karperössä saunottiin ja uitiin konetekniikan tuotekehitysprojektit päätökseen.

Mitä opittiin?

Opiskelijat saivat toteuttaa ihan oikean tuotekehitysprojektin ideoinnista viimeistelyvaiheeseen. Vain proton valmistus jäi tekemättä ajanpuutteen vuoksi, mutta kaikki saivat hyvän kuvan siitä, kuinka tuotekehitysprojekti etenee. Asiaa auttoi se, että mentoreina ja palautteen antajina oli oikeita tuotekehityksen ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus näistä projekteista.

Ryhmien palautteissa korostettiin myös kommunikointi- ja tiimityötaitojen oppimista. Projekti aloitettiin pienryhmissä, jotka yhdistettiin isoiksi tiimeiksi loppuvaiheessa. Uudelleenorganisointi tuotti hieman tuskaa, mutta siitäkin opittiin.

Opiskelijat oppivat kommunikoimaan tilaajaorganisaation kanssa ja raportoimaan työnsä kulkua sekä pyytämään lisätietoja tarvittaessa. Osa tiimeistä kävi myös opettavaisia keskusteluja komponentti- ja laitetoimittajien kanssa projektiin tarvitsemistaan osista.  

Suunnittelutekniikasta opittiin tuotetiedon hallintajärjestelmän (PLM) hyödyllisyys. Kaikki mallit, piirustukset ja muukin dokumentaatio talletettiin Teamcenteriin, josta ne ovat löydettävissä myöhemminkin. Näin opittiin dokumenttien hallinnassa tarvittavaa kurinalaisuutta.

Prima Power (ennen Finn-Power) on Suomessa toimiva legaali yhtiö, joka kuuluu Prima Groupiin. Se on yksi johtavia levytyökeskusten valmistajia maailmassa. Prima Powerin menestys perustuu voimakkaaseen tuotekehitykseen ja uusiin innovaatioihin. Uusia ideoita haetaan mm. opiskelijoille suunnattujen kilpailujen avulla. Niitä on järjestetty jo useaan kertaan eri aihepiireihin liittyen. Haasteet ovat todellisia ja sen takia ne motivoivat myös opiskelijoita eri tavalla kuin keksityt aiheet.

Tehdas2.jpg

Tuotekehityksen opiskelu oikeiden haasteiden, tuotteiden ja ammattilaisten kanssa on opettavaista ja motivoivaa kaikille osallistujille.

Teksti ja kuvat: Lehtori Juha Hantula

Back