Current News

Intentionsavtal mellan Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Vasa stad och Vasa yrkeshögskola undertecknades

Intentionsavtal mellan Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, Vasa stad och Vasa yrkeshögskola undertecknades 18.12.2006 undertecknades ett intentionsavtal, där parterna vill uttrycka sin gemensamma vilja att utveckla högskoleutbildningen i Vasa, så att parternas resurser effektivt kan utnyttjas för regionens bästa.

Parterna har bl.a. överenskommit om att:
  -Parterna medverkar tillsammans i utvecklingen av välfungerande campusområden i Vasa.
  -Med beaktande av den kompetens som finns inom högskolorna, medverkar parterna i utvecklingen av sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet som stöder regionens tvåspråkiga arbetsliv.
  -Aktiebolaget Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi förbinder sig att jämbördigt utveckla sin verksamhet i Österbotten och sydvästra Finland och att trygga utbildningen inom teknik samt social- och hälsovård i Vasa.

Back