Current News

Högskolorna och instituten I Vasa integrerar utländska studerande

Årligen studerar ca 1000 utländska examensstuderande vid sex olika högskoleenheter i Vasa. En utmaning som diskuteras också på nationell nivå är hur man ska stöda de internationella studerandes integrering i Finland efter studierna.

Högskolorna och instituten i Vasa gjorde ett fördomsfritt drag och utvecklade en skräddarsydd kurs för utländska studerande, där de på ett konkret sätt kan bekanta sig med finska språket, den finländska kulturen och samhällsverksamhetens grunder, genom att lyssna, pröva och uppleva. Bland annat får de studerande bekanta sig med den finländska kulturen genom musik- och matupplevelser, höra företagsrepresentanter tala om arbetslivets spelregler och höra utlänningar som etablerat sig i Vasa berätta om finländsk livsstil och stödjande nätverk.

Studiehelheten Finnish Society and Culture for all Senses (Finland för alla sinnen) startade i september och fortsätter till december. För planering och koordinering av genomförande ansvarar Vasa yrkeshögskola, Vaasa-opisto, Vasa arbis och Kuula-opisto. Idén till samarbetet föddes vid en förmansutbildning inom Vasa stad och är ett utvecklingsprojekt inom ett grupparbete om stadens strategier. Som grund för studiehelheten står stadens strategiska målsättning att vara ett internationell två- och mångspråkigt centrum för kultur och utbildning. Finansieringen för kursen kommer från Vasa stads 400-års jubileumsfond.

Det konkreta målet med studiehelheten är att stärka konkurrenskraften och öka tillgången till arbetskraft i Vasa genom att integrera högskolornas utländska examensstuderande i det finländska samhället och kulturen och dess särdrag i Vasa. Kursen har dessutom skapat nya samarbetsformer mellan högskolorna och instituten när man dragit nytta av den lokala sakkunskapen över språk- och organisationsgränser.

Mer information
Internationell koordinator Tuija Tammi, Vasa yrkeshögskola, tfn 040 745 3105

Back