Current News

Feedback på studieperioder av läsåret 2006-2007

Alla studerandenas feedback på studieperioder av läsåret 2006-2007 har samlats upp och man har gjort en sammanställning som du hittar på nätet http://intra.puv.fi/kehittaminen/tulokset/opiskelijapalaute/

Under det senaste läsåret gav studeranden feedback sammanlagt 2349 gånger.

Back