Current News

Erikoistumisopinnoilla ajan tasalle - Haku käynnissä perjantaihin 15.5. asti

Erikoistumisopinnot ovat tehokas ja joustava tapa täydentää ja ajantasaistaa ammatillista osaamista, sillä monimuotoinen opiskelutapa sopii myös työssäkävijän aikatauluihin. Liity 550 aikuisopiskelijamme joukkoon!

- Isännöitsijän erikoistumisopinnot, 30 op

Erikoistumisopinnot on tarkoitettu alasta kiinnostuneille ja isännöinti- ja kiinteistöalan yrityksessä työskenteleville isännöitsijöille, kiinteistösihteereille sekä taloushallinto- ja asiakaspalveluhenkilöstölle, jotka osallistuvat isännöintipalvelun tuottamiseen ja haluavat hankkia ja päivittää tietojaan. 

Opintoihin sisältyy mm. asunto-osakeyhtiölain pääkohdat, taloushallinto ja isännöintityö, vuokrasopimuslainsäädäntö, rakennusteknilliset kysymykset sekä isännöitsijän viestintä.

- Perioperatiivisen hoitotyön erikoistumisopinnot, 30 op

Opintojen tarkoituksena on syventää ja laajentaa osallistujien osaamista ja ammattitaitoa  sekä vahvistaa kehittävää työotetta.

- Hoito- ja kasvatustyö lastensuojelun sijaishuollossa, 30 op

Erikoistumisopinnot on suunniteltu lastenhuollon sijaishuollon julkisissa tai yksityisissä yksiköissä työskenteleville sairaanhoitajille, lähihoitajille ja sosionomeille, jotka osallistuvat käytännön hoito- ja kasvatustyöhön.

Opintoihin sisältyy mm. oman työn kehittäminen ja valmiuksien vahvistaminen moniammatillisessa työyhteisössä sekä tietämyksen syventäminen mielenterveystyöstä, sosiaalialasta, uudesta lastensuojelulaista, sijoitusprosessin kokonaisuudesta ja laatuajattelusta sijaishuollossa.

Hakeminen erikoistumisopintoihin

Hakukelpoisuutena on soveltuva ammattikorkeakoulu-, opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto sekä alan työkokemusta. Opinnot alkavat syyskuussa 2009 ja päättyvät toukokuussa 2010.

Hakuaika 15.4.-15.5.2009. Hakulomakkeet netistä www.puv.fi  - koulutus - erikoistumisopinnot - hakeminen.

Lisätietoja Vamkin erikoistumisopinnoista

http://www.puv.fi/fi/koulutus/erikoistumisopinnot

Hakutoimisto
puh. 06 326 3325, 06 326 3326, hakutoimisto@puv.fi

 

Back