Current News

BIOS-Business In Open Source seminarium

BIOS - Business in Open Source projektet vill visa på nya möjligheter att göra business inom IT sektorn med ett mera internationellt perspektiv.

Tid: Fredag 1.10.2004
Plats: Vasa yrkeshögskola, Rådhusgatan 31, 65100 Vasa, festsalen i våning 2.

Språk: Alla föredragshållare talar sitt eget modersmål. Ingen tolkning.
Avgift:  25 € som inkluderar kaffe och lunch

Anmälan senast 22:a september 2004
till Vasa yrkeshögskola
Rainer Lytz, tel. 3263083, rainer.lytz@puv.fi
eller www.bios.fi.

Program      

09:00 Seminariet öppnas, rektor Jouko Paaso
09:10 BIOS-projektet presenteras, projektledare Rainer Lytz
09:20 Karl-Johan Smeds — " Fallstudie Creamarketing" Creamarketing 
09:40 Leonard Norrgård — “Business möjligheter med öppen källkod" Refactor

10:00 Kaffepaus

10.30 Juhani Puska - “Gnu/Linuxin mahdollisuudet pk-yrityksissä" WasaLab
11:00 David Axmark - “MySQL och dubbel licens systemet  MySQL (inte bekräftat), Sverige
12:00 Markku Oraviita — "Avoin lähdekoodi EU- perspektiivissä"  Tullstyrelsen

12:30 Lunch

13:00 David Jones — "Open For Business" OFBiz.org, USA 
13:50 Mats Wichmann — "The Linux Standard Base" Intel, USA 
14:30 Santeri Kannisto — "Avoimen lähdekoodin turvallisuus" SOT
 
14:45 Kaffepaus

15:00 Leena Salminen "Käytännön  kokemukset GNU/Linuxesta"  Vasa stadsbibiliotek
15:30 Sammanfattning och avslutning av Juha Häkkinen, Österbottens Handelskammare
15:40 Linux Installations Fest (pågår så länge det finns intresse  eller  max  20:00)
15:40 "The Open Source Revolution"- film  1 h 25 min. (Visas samtidigt som Linux installations festen)

BIOS-projektets målsättningar här.

               

Back