Current News

Arene ja yrittäjät tiivistävät yhteistyötään

Arene-tiedote 13.12.07

Suomen Yrittäjät ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ovat sopineet yhteistyön kehittämisestä ammattikorkeakoulujen ja yrittäjien välillä. 

Sopimuksen allekirjoittajat haluavat vahvistaa yrittäjyysmyönteistä asennetta ammattikorkeakouluissa sekä lisätä koulujen työelämälähtöisyyttä ja yrittäjien tuntemusta ammattikorkeakouluopetuksesta.

- Yhteistyön avulla haluamme parantaa ammattitaitoisen työvoiman saantia pk-yritysten kannalta ja lisätä korkeakouluopiskelijoiden kiinnostusta yrittämiseen, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

- Ammattikorkeakoulujen ja Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE
ry pitää sopimusta erittäin merkityksellisenä ammattikorkeakoulujen yhteisen yrittäjyysstrategian käytännön toteutumisen edistämisessä. Sopimus lisää ammattikorkeakoulujen nykyistäkin tiiviimpää yhteistyötä yritysten kanssa sekä parantaa entisestään myönteisten yrittäjyysasenteiden ja yrittäjyysopintojen kehittymistä ammattikorkeakouluissa, ARENEn pääsihteeri Timo Luopajärvi sanoo.

Yhteistyön alueita ovat mm. yrittäjyysopintojen sisällön kehittäminen yhteistyössä, opettajien asiantuntemuksen hyödyntäminen yritysten kehittämistehtävissä ja vastavuoroisesti yrittäjien asiantuntemuksen hyödyntäminen opetuksessa sekä yrittäjätietouden lisääminen ammattikorkeakoulujen opettajille. Yhteistyö organisoidaan alueellisesti Suomen Yrittäjien aluejärjestön, paikallisyhdistysten sekä alueen ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Lisätietoja:
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, pääsihteeri Timo Luopajärvi,
puh. (09) 6129 9210, 050 522 6709
Suomen Yrittäjät, toimitusjohtaja Jussi Järventaus, puh. (09) 2292 2950

Back