Current News

Opetushallitus 17.3.2008

Ammattikorkeakoulujen nettihaku avautuu 25.3.

Yhteishaku ammattikorkeakoulujen suomen- ja ruotsinkielisiin koulutusohjelmiin alkaa pääsiäisen jälkeen ja kestää kolme viikkoa osoitteessa www.amkhaku.fi. Nettihaku loppuu 11.4. klo 16.15.

Paperisista lomakkeista ollaan vähitellen luopumassa: hakemuksista lähes 100 % tehdään verkossa. Hakuvaiheessa pärjääkin näppärämmin pelkän netin avulla, vaikka vielä opintoja suunnitellessa tuntuisi mielekkäältä tutustua koulutusohjelmien sisältöön lukien oppaita kotisohvalla. Paperilomakkeita ei enää paineta, mutta jos koulutukseen hakeva ei pysty käyttämään nettihakua, hän voi pyytää ammattikorkeakoulun hakutoimistoa tulostamaan itselleen perinteisen lomakkeen.

Ammattikorkeakoulut edelläkävijöinä nettipalveluissa

Ammattikorkeakouluilla on ollut nettihakemisesta jo viideltä vuodelta hyviä kokemuksia. Viime hakukierrokselle rakennettiin verkkopalvelut aikuis- ja vieraskielisen koulutuksenkin hakijoita varten. Sähköinen haku on lyönyt läpi myös Suomen rajojen ulkopuolella: alkuvuodesta järjestetyssä vieraskielisen amk-koulutuksen yhteishaussa hakemuksista 99,8 % tuli verkon kautta.

Ammattikorkeakoulujen nettihakupalveluista on saatavissa kaikki hakemisessa tarvittava informaatio koulutustarjontaa ja valintaperusteita myöten. Niihin pääsee osoitteessa www.amkhaku.fi. Taustatietoja ja tarkempia koulutuksen sisällön kuvauksia löytyy Opetushallituksen Koulutusnetistä. Kaikkien koulutusasteiden hakijoille ja ohjaajille suunnattu www.koulutusnetti.fi toimii myös lähtöluukkuna ammattikorkeakoulujen nettihakuihin.

Tarjolla monipuolista oppia

Haettavana on nyt runsaasti erilaisia koulutusohjelmia 26 ammattikorkeakoulussa. Koulutus alkaa syksyllä.  Jaossa on reilut parikymmentätuhatta koulutuspaikkaa, ja hakijoita odotetaan edellisvuosien tapaan 3-4-kertainen määrä. Eniten aloituspaikkoja on tekniikan ja liikenteen, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutusohjelmissa. Ammattikorkeakouluista viisi antaa koulutusta myös ruotsiksi.

Opiskelijoiden valintaperusteita on edelleen selkiytetty ja yhdenmukaistettu. Tällä hetkellä kahdeksasta koulutusalasta viidelle kutsutaan valintakokeisiin kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeet ovat touko-kesäkuussa. Ammattikorkeakoulut tekevät usein yhteistyötä valintakokeiden järjestämisessä, niin että joillakin koulutusaloilla hakija voi osallistua saman koulutusohjelman kokeisiin vaikka kotiseudullaan. Kullakin koulutusalalla samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan toisessa ammattikorkeakoulussa suoritetun kokeen.

Ammattikorkeakouluihin järjestetään vuosittain kolme erillistä yhteishakua: vieraskieliseen koulutukseen tammi-helmikuussa ja syyskuussa; suomen- ja ruotsinkieliseen koulutukseen maalis-huhtikuussa ja syyskuussa; aikuiskoulutukseen ja ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin huhti-toukokuussa ja lokakuussa. Mihinkään yhteishakuun eivät kuulu: aikuisten vieraskieliset koulutusohjelmat, vieraskieliset ylemmät amk-tutkinnot, Högskolan på Åland ja Poliisiammattikorkeakoulu.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Ulla Angervo, puh. 050 494 4102,
www.amkhaku.fi
www.koulutusnetti.fi
ammattikorkeakoulujen hakutoimistot

Back