Kiitos

Tukemalla koulutustamme takaat Vaasan seudun elinvoimaisuuden myös tulevaisuudessa. Kiitos!

Osallistu varainhankintakampanjaamme nyt – valtio pääomittaa toimintaamme vastinrahalla suhteessa 28.9.2018 mennessä kerättyyn yksityisen pääoman määrään. Lahjoitusten vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Vaasan ammattikorkeakoulun tavoitteena on kerätä 1 miljoona euroa.

Miten voin lahjoittaa

Yritys/yhteisö
Lahjoitukset pankkisiirrolla tilille: FI63 8431 5710 0098 05
Maksun yhteydessä kirjoita pankkisiirron viestikenttään "Lahjoitus" sekä yrityksen nimi, osoite ja y-tunnus.
HUOM! Yli 1000 euron lahjoituksissa ota yhteyttä varainhankinatiimiimme lahjakirjan laatimiseksi.

Yksityishenkilö
Pankkisiirron lisäksi voit lahjoittaa myös tekstiviestillä: ohjeet tähän myöhemmin

Voit lahjoittaa myös alakohtaisesti
Vähintään 10 000 euron lahjoituksen voi lahjakirjamääräyksellä kohdentaa suoraan jollekin seuraavista aloistamme:

 • Tekniikan koulutusala
 • Liiketalouden koulutusala
 • Sosiaali- ja terveysala


Lahjoituksen voi tehdä erissä
Lahjoitukset voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Erien määrät ja maksupäivät ilmoitetaan lahjakirjassa.

Verovähennysoikeus

Yksityishenkilöille
Ammattikorkeakoululle lahjoittava yksityishenkilö saa vähentää antamansa lahjoituksen ansiotulostaan eli esimerkiksi palkka- tai eläketulostaan. Yksityishenkilön verovähennysoikeus koskee 850–500 000 euron lahjoituksia. Vähennyksen taloudellinen vaikutus maksajalle riippuu veroprosentin suuruudesta. Korkeimmassa veroluokassa 1000 euron lahjoitus keventää lahjoittajan kukkaroa verovähennyksen jälkeen vain 450 euroa.
Lahjoitusvähennyksen saa myös useammasta erillisestä lahjoituksesta. Ammattikorkeakoululle saman vuoden aikana tehdyt lahjoitukset voi laskea yhteen.

Lisätietoja verohallinnon sivuilla.

Yrityksille ja yhteisöille
Yrityksillä ja yhteisöillä on verovähennysoikeus 850–250 000 euron lahjoituksesta ammattikorkeakoululle.

Infoa varainhankintakampanjastamme

 • Varainhankintakampanja valtakunnallisesti käynnissä 11/2017–9/2018
 • Yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt voivat osallistua
 • Valtio maksaa vastinrahan suhteessa kerätylle lahjoitussummalle
 • Lahjoitussumma sekä vastinraha rahastoidaan. Ammattikorkeakoulu käyttää pääoman tuottoa suoraan opetuksen ja tutkimuksen hyväksi
 • Valtioneuvosto ratkaisee lahjoitusten vastinrahakelpoisuuden seuraavien periaatteiden mukaan:

Valtion vastinrahaan oikeuttavat ainoastaan vastikkeettomat rahalahjoitukset.
Valtion vastinrahaan eivät oikeuta osake-, kiinteistö- tai muut esinelahjat, aineettomat oikeudet tai testamenttilahjoitukset. Valtion vastinrahoitukseen eivät oikeuta:

 • Ammattikorkeakoulun omistajien lahjoitukset.
 • Ammattikorkeakoulukonserniin kuuluvien yhtiöiden, ammattikorkeakoulun omien rahastojen tai ammattikorkeakouluja lähellä olevien säätiöiden, kuten tukisäätiöiden, lahjoitukset.
 • Ammattikorkeakoulua lähellä oleva säätiö on sellainen, jonka sääntöjen mukaan säätiön yhtenä merkittävänä tehtävänä on tukea yksittäisen ammattikorkeakoulun toimintaa.
 • Valtion omistamien erityistehtäviä hoitavien yhtiöiden lahjoitukset.
 • Kuntien lahjoitukset.
 • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään kuntien suoraan tai välillisesti omistamien yhtiöiden tai liikelaitosten kautta tulevat lahjoitukset.
 • Pääosin julkisin varoin rahoitettujen (esim. yliopistot, ammattikorkeakoulut) tai verotusoikeuden omaavien julkisoikeudellisten yhteisöjen (esim. seurakunnat) lahjoitukset.
 • Tästä poiketen valtion vastinrahaan oikeuttavina lahjoittajatahoina käsitellään ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia, ylioppilaskuntia ja osakuntia sekä niiden omistamia yhtiöitä sekä kauppakamareita, jotka eivät ole julkisesti rahoitettuja yhteisöjä. Vastinrahakelpoisia ovat lisäksi valtion omistamien kaupallisesti toimivien yhtiöiden lahjoitukset.

Yhteystiedot

Varainhankinnan yhteyshenkilöt kertovat mielellään lisää varainhankinnasta ja lahjoitusten merkityksestä Vaasan ammattikorkeakoulun toiminnassa.

Tauno Kekäle
Rehtori/toimitusjohtaja
tauno.kekale@vamk.fi
040 076 1619

Anna Sjöholm
anna.sjoholm@vamk.fi
040 197 6214

Rahankeräyslupa

Vaasan ammattikorkeakoululla on rahankeräyslupa (POL-xxxx-xxxxx), joka on voimassa xxx.xx.

Haastekampanja

Voit haastaa haluamasi tahot mukaan kampanjaan sopivaksi katsomallasi summalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö pääomittaa ammattikorkeakouluja suhteessa varainhankintakampanjan aikana kerättyyn lahjoituspottiin. Tällä sivulla julkaisemme haastajat ja haastetut. Välitämme tiedon haasteen saaneille.

Päivämäärä            Haastaja           Haastettu