Event Pages

Program

LIN 2009 -seminaari/-seminariet/Seminar 12.5.2009

Teema: Verkkoyhteisöjen käyttäjät tulevaisuuden työntekijöinä

Tema: Webbcommunityanvändarna som framtida arbetstagare

Theme: The Web Community User as a Future Employee

Ohjelma/Program:

8.15-8.45 Aamukahvit ja verkostoitumista/Morgonkaffe och nätverksskapande/Morning coffee and networking (Tritonian aula/Tritonias aula/Tritonia lobby)

8.45-9.00 Seminaarin avaus/Öppnande av seminariet/Seminar opening (Auditorio/Auditorium Nissi): Jouko Paaso, VAMK – konsortion puheenjohtaja/konsortiets ordförande 2009

9.00-11.00 Workshops

1. Hyvän opetuksen edellytykset (T611): Hannu Katajamäki, VY (su/fi/Fin)

2. Hot Potatoes (K322): Åsa Forsman, Hanken (ru/sv/Swe)

3. Nordic Knowledge on the Web (K329): Mikael Alaviitala, Levón-instituutti (Eng)

4. Integrated use of Moodle and ACP in a Virtual Course Implementation (K328): Rosmeriany Nahan-Suomela and Kristiina Pulakka, VAMK (Eng)

5. Ning verkko-opintojakson alustana/Ning som plattform för nätbaserade studieavsnitt (K325): Peter Ahlroos, Tritonia (su-ru/fi-sv/Fin-Swe)

11.00-12.00 Lounas/Lunch (Tritonian aula/Tritonias aula/Tritonia lobby)

12.00-13.30 The Digital Generation – Media in Everyday Life (Auditorio/Auditorium Nissi): Viktoria Walldin, Inculture (Eng)

Viktoria Walldin is a project manager at Inculture that provides ethnographic research and anthropological analysis on contemporary culture, trends and cultural branding. (http://inculture.com/ )

13.30-14.00 Iltapäiväkahvit ja verkostoitumista/Eftermiddagskaffe och nätverksskapande/Afternoon coffee and networking (Tritonian aula/Tritonias aula/Tritonia lobby)

14.00-15.00 Paneelikeskustelu: Verkkoyhteisöjen käyttäjät tulevaisuuden työntekijöinä. (Nissi) Paneelikeskusteluun osallistuu korkeakoulujen rehtoreita, yritysmaailman edustajia sekä opiskelijaedustaja. Paneelikeskustelun vetää professori Helena Hurme (ÅA). /Paneldiskussion: Webbcommunityanvändarna som framtida arbetstagare. I paneldiskussionen deltar högskolerektorer, representanter för företagslivet och en studeranderepresentant. Paneldiskussionen leds av professor Helena Hurme (ÅA). (su-ru/fi-sv/Fin-Swe) Osallistujalista/List av deltagarna

15.00-16.00 ACP-verkkoluento: Autenttinen oppiminen verkkoympäristössä (Nissi): Leena Vainio, HAMK (su/fi/Fin)

Tutkimuspäällikkö Leena Vainio, Hämeen ammattikorkeakoulu vastaa Hämeen ammattikorkeakoulussa eTurkimus- ja kehittämishankkeista. Meneillään olevia projekteja HAMKin oman verkko-opetuksen kehittämisen lisäksi ovat AKTIIVI - Avoimisssa oppimisympärisöissä aktiiviseksi kansalaiseksi koordinaatiohanke (http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/), virtuaalia ammattikorkeakoulun International Virtual Benchmarking projekti, IVBM (http://ibenchmarking.ning.com/) sekä Ylemmän amkin verkostohankkeen työrenkaan opetuksen toteutukset vetäminen (http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Tutkimus_ja_kehitys/Valtakunnalliset_verkostohankkeet/Ylempi_amk_tutkinto/Perustietoa).