Research, Development and Innovation

Teknisten palvelujen yhteyshenkilöt

Ahvonen, Jani, lehtori

 • EMC-mittaukset

Billing, Mika, lehtori

 • Robotiikan ja tuotekehityksen projektit (oppilastyönä)
 • Lisäksi räätälöidyt koulutuspaketit eri konetekniikan aloille

Hirvonen, Osku, laboratorioinsinööri

 • Pikamallinnus

Hänninen, Arto, laboratorioinsinööri

 • 3D-mittaukset koordinaattimittalaitteella
 • Tarkkuusmittaukset laserinterferometri

Korpi, Mika, laboratorioinsinööri

Timo Västi, lehtori

Niemi-Hukkala, Esko, laboratorioinsinööri

 • EMC-mittaukset

Rantasalo, Marko, päätoiminen tuntiopettaja

 • Veto- ja puristustestit

Rinne, Timo, projekti-insinööri

 • Mekaaniset ympäristötestit (tärinätestaukset, kiihdytetyt rasitustestit (HALT))
 • Tuotekohtaiset tyyppitestaukset ja muut räätälöidyt tuotekehitystestaukset
 • Virtaus-, paine- ja muita koneteknisiä mittauksia

Suistala, Markku, laboratorioinsinööri

 • Tuotekohtaiset tyyppitestaukset ja räätälöidyt tuotekehitystestaukset
 • Mekaaniset ympäristötestit (tärinätestaukset, osittain myös kiihdytetyt rasitustestit (HALT))
 • Ilmastolliset ympäristötestit (sääkaappi: lämpötila, suhteellinen kosteus)
 • Suurjännitekoestukset syöksy- ja vaihtojännitteellä
 • Lämpenemiskoestukset
 • Koestukset sähkömoottorin testipenkissä
 • Kotelointiluokkakoestukset
 • Lämpökamerakuvaukset
 • Magneettikenttämittaukset