Research, Development and Innovation

Suurjännitemittaukset

Suurjännitemittaukset.jpg

Suurjännitelaboratoriossa voidaan suorittaa sähköverkon laitteiden jännitekoestukset verkkotaajuisella vaihtojännitteellä ja syöksyjännitteellä:

  • Vaihtojännite < 200 kV
  • Syöksyjännite +- 400 kV

Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskijännitealueen eristysaineet, kojeistot ja kiskojärjestelmät.


Yhteyshenkilöt

Suistala Markku, laboratorioinsinööri
Rinne Timo, projekti-insinööri