Research, Development and Innovation

Lämpötilamittaukset

Mittauslaitteet soveltuvat erilaisiin lämpötilamittauksiin ja lämpenemistesteihin. Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskukset, kojeistot ja kiskojärjestelmät.

Lämpökamerakuvauksia lämpötila-alueella -40 ºC…1500 ºC. Lämpökamerakuvaukset soveltuvat mm. sähkökunnossapitoon.

Termoparimittauksissa on käytettävissä 48-kanavainen tiedonkeruujärjestelmä.

Tutkimuslaitteet soveltuvat myös kenttämittauksiin.


Yhteyshenkilöt


Suistala Markku, laboratorioinsinööri
Rinne Timo, projekti-insinööri