Research, Development and Innovation

Lämpenemistestit

Sähköverkon laitteiden lämpenemiskokeet vaihto- ja tasavirralla

  • AC max.virta 5000 A
  • DC max.virta 2500 A

Tyypillisimpiä tutkimuskohteita ovat keskukset, kojeistot ja kiskojärjestelmät.


Yhteyshenkilöt


Suistala Markku, laboratorioinsinööri
Rinne Timo, projekti-insinööri