Research, Development and Innovation

Kiihdytetyt rasitustestit

(AST / HALT & HASS / MEOST)

Kiihdytetyssä rasitustestissä yhdistetään mekaaninen ja lämpötilarasitus. Lämpötilan muutokset saadaan aikaan nestemäisen typen ja sähkövastuksien avulla. Kokeissa voidaan määrittää laitteiden toiminta- ja vikaantumisrajoja ja näin etsiä laitteiden heikkouksia, joita poistamalla voidaan kehittää luotettavampia laitteita.

Suoritusarvoja:

  • Lämpötila-alue -100…+200 ºC
  • Max. Lämpötilan muutos 70 ºC/min
  • Max koekappale 106 x 106 x 101 (W x D x H)
  • Taajuusalue 2 Hz …10 kHz
  • Max.. Kiihtyvyys 50 GRMS (riippuu koekappaleesta ja taajuudesta)
  • Koekappaleen suurin paino 292 kg
  • Pöydän mitat 96x 96 cm2


Yhteyshenkilöt


Rinne Timo, projekti-insinööri
Suistala Markku, laboratorioinsinööri