Research, Development and Innovation

Sähkötekniikka

Voimme räätälöidä täydennyskoulutusta esim. seuraavien aihealueiden mukaan - ota yhteyttä niin räätälöimme juuri Teille sopivan ohjelman.

Kertaluonteiset koulutukset esim.

 • Uudet säädökset ja asennukset sekä niiden soveltaminen
 • Sähkötekniset teoriat ja niiden soveltaminen
 • Sähkönkäytön laitetekniikka, niiden erityispiirteet sekä soveltaminen
 • Ohjelmoitavant logiikat, toimintojen ja kokoonpanojen suunnittelu, ohjelmointi
 • Valvomo-ohjelmistot ja niiden soveltaminen
 • Kenttäväylät, automaation digitaalinen tiedonsiirto ja niiden soveltaminen
 • Relesuojauskoulutus

Toistuvat koulutustapahtumat esim.

 • Sähkönjakelutekniikan ja suojauksen koulutus yritysten kansainvälisille opiskelijaryhmille
 • Sähkömoottorit ja niiden ominaisuudet
 • Ohjelmoitavat logiikat, Siemens S7, PC-valvomo-ohjelmat ja niiden yhteiskäyttö
 • Automaation tiedonsiirto, tietojen päivittäminen ja laajentaminen
 • Tehoelektroniikka ja sen soveltaminen
 • Sähkön laadun mittauskoulutus