Research, Development and Innovation

Matkailu

Voimme räätälöidä täydennyskoulutusta esim. seuraavien aihealueiden mukaan - ota yhteyttä niin räätälöimme juuri Teille sopivan ohjelman.

Matkailun trendit

 • Mitä matkailussa tapahtuu tulevaisuudessa
 • Trendien ennakointimenetelmät

Matkailuprojektin hallinta

 • Mitä täytyy tietää matkailuprojektia suunnitellessa
 • Projektin toteuttaminen

Kulttuurimatkailu

 • Kulttuurin hyödyntäminen matkailussa
 • Kulttuurimatkailijoiden odotukset matkailutuotteesta

Matkailutuotteen kehitys

 • Miten matkailutuotetta kehitetään
 • Matkailutuotteen kehitys prosessina

Ravintola- ja majoitusyrityksen asiakaspalvelu ja myyntitekniikka

 • Palvelun laadun parantaminen ja myynnin tehostaminen

Ruoka ravintolan tuotteena

 • Tuotesuunnittelu (räätälöidään tarpeen mukaan)

Ruokakulttuurit ja trendit

 • Eri maiden ruokakulttuurit ja niiden hyödyntäminen ravintoloissa
 • Tulevaisuuden ruokatrendit

Ravintola- ja ruokapalveluiden johtaminen ja suunnittelu

 • Myyvien ruoka- ja juomalistojen suunnittelu
 • Tuottavuuden huomioiminen, hinnoittelu ja suunnittelutekniikat

Asiakastutkimusten tekeminen matkailu-, ravintola- ja hotellialalta.

 • Miten tutkitaan asiakasryhmien koostumusta ja asiakastyytyväisyyttä
 • Seurantajärjestelmät