Projects

Yleissairaanhoitajan (180 op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

Thursday 01. March 2018 - Thursday 31. December 2020

Hankkeessa määritellään kansallisesti sairaanhoitajakoulutuksen tuottama 180 op perusosaaminen ja varmistetaan ammattikorkeakoulujen sairaanhoitajaopiskelijoiden perusosaamisen laatu. Lisäksi hankkeessa todennetaan sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin.

Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtaava koulutusta. Päätoteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulu.

Organisation: Savonia-ammatikorkeakoulu (päätoteuttaja) ja 20 muuta ammattikorkeakoulua
Funding: Opetus ja kulttuuriministeriön erityisavustus
Overall Budget: 1 478 572

Contact Information:

VAMKin yhteyshenkilö hankkeessa:

lehtori Päivi Autio

s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: health care and social services

VAMK.jpg

Back