Projects

Technobothnia IoT Learning and Testing Hub

Friday 01. September 2017 - Saturday 31. October 2020

Projektets huvudsakliga mål är att öka medvetenheten, kunskapen och kompetensen inom IoT bland små- och medelstora företag och högskolor i Österbotten. Projektet utformas i Yrkeshögskolan Novias, Vaasan ammattikorkeakoulus och Vasa universitet gemensamma undervisnings- och forskningscenter Technobothnia. Projektet bygger upp en läro- och testmiljö i Technobothnia som kommer att fungerar som en navel (hub) för utvecklandet av IoT applikationer i Österbotten. Eftersom Technobothnia redan är en samlingsplats för olika tekniker är det naturligt att bygga upp en IoT-testmiljö här. Testmiljön understöds av det befintliga kunnandet som redan finns hos de tre högskolor som samarbetar kring Technobothnia. Forskare, lärare och studeranden kan alla involveras och bidra till projektets aktiviteter. IoT test- och läromiljön kommer att byggas upp utgående från initierade case-studier. Casen fungerar som exempel på vilka problem som kan lösas med hjälp av IoT-teknologi och målet är att inspirera SM-företag att komma till Technobothnia för att testa sina egna IoT-applikationer och -idéer.

Organisation: Hankkeessa mukana Novia (päätoteuttaja), Vaasan ammattikorkeakoulu sekä Vaasan yliopisto
Funding: EAKR/Pohjanmaan liitto
Overall Budget: 200 000 €

Contact Information:

Vaasan ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö: Antti Mäkitalo puh. +358 207 663 390, s-posti: antti.makitalo@vamk.fi

 

Categories: other

EAKR_EU_logo_2.jpg pohjanmaan_liitto.jpg novia.jpg VAMK.jpg yliopisto_logo_fi-eng_rgb.jpg

Back