Projects

STASIS (En hållbar behandling av kustnära deponerad sulfidjord)

Monday 11. November 2019 - Thursday 30. June 2022

Isot alueet rannikkoalueiden maaperästä Merenkurkun ja Pohjanlahden molemmin puolin on vanhaa merenpohjaa, joka on hyvin sulfidipitoista. Suuren infrastruktuurirakentamisen yhteydessä siirretään myös suuria määriä sulfidipitoista maata, jonka käsittelystä pitäisi huolehtia pikaisesti hapettumisen estämiseksi. Happamoitunut vesi liuottaa maaperän mineraaleista metalleja ja tämä hapan ja metallipitoinen valumavesi saavuttaa hiljalleen vesistöt negatiivisin seurauksin. Pahimmassa tapauksessa se johtaa huomattaviin kalakuolemiin näissä vesisitöissä. STASIS-hankkeessa kehitetään metodeja, joilla voidaan tehdä parempia ratkaisuja liittyen sulfidipitoisen maa-aineksen käsittelyyn paikan päällä, sekä välivarastointiratkaisuja ja parempia loppusijoitustekniikoita.

Hankkeen verkkosivu: STASIS-projekt

Organisation: Hankkeen päätoteuttaja on Yrkeshögskolan Novia ja hankkeen osatoteuttajina on VAMKin lisäksi Luleå Tekniska Universitet, Linnéuniversitetet sekä Dåva deponi och avfallscenter i Umeå AB.
Funding: Hankkeen päärahoitus tulee Botnia-Atlantica-ohjelmasta.
Overall Budget: 1,101.537 €

Contact Information:

VAMKin hankevastaava Pekka Stén (puh. 0207 663 565, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Categories: environment

vamk novia ba kartta pohjanmaan liitto västerbotten

Back