Projects

Matalaenergia 2

Wednesday 01. September 2010 - Sunday 30. June 2013

Vaasan Suvilahteen valmistuu yhteensä neljä samanlaista 8-kerroksista kerrostaloa, jotka ovat tilasuunnittelultaan identtisiä, mutta lämmöneristämisen tasoltaan erilaisia. Tämä johtuu muutoksesta rakentamismääräysohjeissa, joissa rakennuksilta vaaditaan parempaa energiatehokkuutta. Rakennusten lämmitys ja lämmin käyttövesi tuotetaan uusiutuvia maa- ja aurinkoenergiaa hyödyntäen.

Vaasan ammattikorkeakoululla (VAMK) on kaksi matalaenergiaan liittyvää hanketta, joissa keskitytään matalaenergiateknologiaan liittyvään tutkimukseen ja kehittämiseen erityisesti kerrostalorakentamisessa. Ensimmäisessä hankkeessa, joka alkoi syksyllä 2009, kehitettiin mittausjärjestelmä, jolla voidaan seurata rakennuksen ulkoseinän eristeen lämpökosteusolosuhteita.  Tässä toisessa, syksyllä 2010 alkaneessa hankkeessa ”Maa- ja aurinkoenergian hyödyntäminen matalaenergiakerrostalorakentamisessa” sama mittausjärjestelmä asennetaan toiseen kerrostaloon, joka rakennetaan tiukentuneiden, vuoden 2010 rakennusmääräysten mukaan. Siitä kerätään samat tiedot kuin ensimmäisestäkin rakennuksesta, jolloin tietoja voidaan verrata keskenään. Lisäksi seurataan maa- ja aurinkoenergian tuottoa maaperän porakaivoista ja rakennuksen aurinkokerääjistä sekä tiettyjen huoneistojen ja niiden ilmanvaihtokoneiden kokonaisenergian kulutusta. Jatkohankkeessa mittaustulosten ja niiden vertailun avulla kehitetään myös laskentamalli, jonka avulla voidaan arvioida ja optimoida rakennusfysikaalisesti turvallisesti toimivaa lämmöneristyksen tasoa ja uusiutuvan energiamäärän tarvetta.

Hankkeilla on yhteinen verkkosivusto, jossa niistä sekä itse mittausjärjestelmästä kerrotaan yksityiskohtaisemmin. Sivustolla on mahdollisuus seurata lämpö-kosteusmittarien lukuja ja käyriä reaaliajassa, samoin niitä voi seurata Second Life -3D-virtuaaliympäristössä VAMK Edu Islandilla, missä on mahdollisuus tarkastella myös mm. seinän ja mittarin rakennetta sekä itse mittauslaitteiston sijaintia rakennuksessa.

VAMK:ssa hankkeiden toteutuksesta vastaavat rakennustekniikan ja tietotekniikan osastot: mittausjärjestelmä on kehitetty ja rakennettu tietotekniikan osastolla ja rakennustekniikan osasto vastaa rakenteiden tiiveysmittauksista sekä mittaustulosten analysoinnista ja jatkohyödyntämisestä.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu (koordinaattori), Lakea Oy, Peab Oy, Vaasaseudun Kehitys Oy VASEK, Vaasan kaupunki, Vaasan Energiainstittuutti VEI, Tampereen Teknillinen Yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia
Funding: Pohjanmaan liitto (Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR), Vaasan ammattikorkeakoulu, Lakea Oy, Peab Oy, VASEK, Vaasan kaupunki
Overall Budget: 142.400 €

Contact Information:

- projektipäällikkö Tapani Hahtokari, puh. 0207 663 325

- hankekoordinaattori Minna Reipas, puh. 0207 663 421

Lisätietoja: http://matalaenergia.puv.fi

Categories: energy

Pohjanmaan liitto 4-värinen.jpg EAKR-lippulogo väri.jpg vipuvoimaaEU-logo väri.jpg

Back