Research, Development and Innovation

JEP-hanke

 

Pedagoginen muutos - juonneopetuksen implementointi.

Rahoitus_logot_banneri_verkkoon.jpg

JEP-hankkeen toteutusaika oli 1.10. 2008 - 30.9.2011

Päätavoitteena oli juonne-OPSin jalkautus kaikille toimialoille ja TKI-toiminnan entistä vahvempi integrointi opetukseen.

  • Laajat osaamisperustaiset kokonaisuudet, joiden toteutukset sopivissa osissa, siten että opintojen edistyminen mahdollistuu (opintotukeen liittyvä opintojen seuranta ja sen rajat huomioitava vuosisuunnittelussa) -> juonteet
  • OPSien julkaisutavan ja kuvausten sisällön kehittäminen siten, että perustuvat osaamistavoitteisiin (kompetenssiperustainen kuvaustapa), vuositeemat

Varsinainen OPS-kehitystyö tehtiin opetusaloilla tiimeissä, projektin tavoitteena oli koulutusten, mallien sekä muiden tukitoimenpiteiden kautta edistää juonne-OPSien jalkautusta, auttaa tiimejä suunnitteluprosessissa sekä edistää TKI- toiminnan integrointia opetukseen.

Tavoitteena oli myös levittää projektin tuloksia muihin Vaasan oppilaitoksiin sekä korkeakouluihin.

Organisaatio: Vaasan ammattikorkeakoulu
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto ESR (osarahoitteinen), kansallisena rahoittajana toimi Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus.

Tietoa tuloksista


Lisätietoja


JEP-hankkeen arkisto