Projects

EnergyVaasa 3D-Center

Wednesday 01. May 2019 - Wednesday 30. June 2021

Hankkeessa hyödynnetään ja jatkokehitetään edeltäneen 3DCenter-hankkeen aikaansaamia tuloksia ja esiin nousseita kehittämistarpeita. Tavoitteena on luoda EnergyVaasa 3D-center -osaamiskeskustoiminta ja verkosto, jossa yrityksissä ja korkeakouluissa oleva osaaminen kootaan toiminnan avulla yhteen ja edelleen kehitetään avoimessa yhteisössä 3D-osaamista.

Organisation: Hankkeen päätoteuttaja on teknologiakeskus Merinova, VAMK toimii hankeessa osatoteuttajana.
Funding: Hankkeen päärahoitus tulee Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) Pohjanmaan liiton kautta.
Overall Budget: 268.000 €

Contact Information:

Hankevastaava VAMKissa on Sami Elomaa (puh. 0207 663 371, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi)

Categories: simulation

vamk merinova eakr vipuvoimaa pohjanmaan liitto

Back