Research, Development and Innovation

Företagskliniken

Wednesday 01. March 2006 - Wednesday 28. February 2007

Den regionala Företagskliniken erbjuder forsknings- och utvecklingstjänster åt sme-företag i Österbotten. Yrkeshögskolans studerande förverkligar med handledning av en sakkunnig forsknings- och utvecklingsåtgärder åt sme-företag inom olika branscher. Företagsklinikens verksamhetsmodell integreras inom alla enheter vid Vasa yrkeshögskola. Sme-företagen motiveras av att binda sitt eget företag till Företagsklinikens tjänsteverksamhet för att utveckla sitt företag och för att aktivt samarbeta med nejdens sakkunniga.

Categories: business

Back to the archive.