Research, Development and Innovation

Virtuaaliopetuksen pilotointi SecondLife

Saturday 01. November 2008 - Friday 31. December 2010

VAMK:n tarkoituksena on kehittää virtuaalinen oppimisympäristö opetuskäyttöön.Projektin kohderyhmät ovat Vaasan ammattikorkeakoulun ja Vaasan korkeakoulukonsortion rekrytointipiiriin kuuluvat ja koulutusta hakevat aikuiset ja nuoret. SL -virtuaalioppimisympäristöstä tiedotetaan myös toisen ja kolmannen asteen kouluja, jotta nekin voisivat ottaa käyttöönsä sen.

Yrityksille SecondLife avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yrityksien markkinointiin ja sen kautta uusien potentiaalisten asiakkaiden määrää voi lisääntyä. SecondLife virtuaalimaailma voi edesauttaa myös uusien ideoiden syntymistä interaktiivisessa kanssakäymisessä virtuaalimaailmassa. Projektimme tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kokeilla virtuaalimaailman käyttöä osana yrityksen toimintaa.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu
Funding: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).
Overall Budget: 59 660 eur.

Contact Information:

Hankkeen kotisivut: www.puv.fi/sl

Categories: education

EU-lippu_tekstillä_200pxleveys.jpg vipuvoimaaEU_rgb_lev200px.jpg

Back to the archive.