Research, Development and Innovation

Verkostoitumalla hyvinvointia kotihoitoon

Tuesday 01. April 2003 - Tuesday 31. May 2005

Kehittämisprojektin tarkoituksena on kehittää Kyrönmaan alueelle yhtenäinen vanhustyön kotihoidon työorientaatio. Tavoitteena on 1) tiimityöskentelyn ja verkostoitumisen kehittäminen tehostamalla kotipalvelun ja kotisairaanhoidon toiminnallista yhteistyötä, 2) yhteisen hoito- ja palvelusuunnitelman kehittäminen kotipalvelu- ja kotisairaanhoitotoiminnassa mahdollistamaan vanhuksen kokonaisvaltaisen kotihoidon sekä 3) kotihoidossa työskentelevien ammatillisuuden sekä oman työn arvioinnin kehittyminen. Projekti toteutetaan kehittämis- ja hyvinvointipäivinä erillisen ohjelman mukaisesti.

Organisation: Laihian, Vähänkyrön ja Isonkyrön kunnat sekä Kyrönmaan terveyskeskus kuntayhtymä
Funding: Työelämän kehittämisohjelma,Työministeriö ja kuntarahoitus.

Categories: health care and social services

Back to the archive.