Research, Development and Innovation

VENE-ENE

Monday 01. June 2009 - Monday 31. May 2010

Projektin päätavoitteena on tutkia uusien energian varastointi-, tuotanto - ja hallintalaitteiden antamia teknisiä mahdollisuuksia veneiden kehityksessä, kun tavoitteena ovat veneiden uudet ympäristöystävällisemmät ja tehokkaammat kokonaisratkaisut ja niiden tuottamiseen liittyvät uudet liiketoiminnot. VENE-ENE projekti on veneiden energiajärjestelmien, etenkin DC-järjestelmien uusien konseptien tutkimus ja niihin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien perusselvitys.

Organisation: VTT (Energia- ja metsäteollisuus), VAMK.
Funding: TEKES

Contact Information:

Yliopettaja Ossi Koskinen, puh 0207 663 607, s-posti ossi.koskinen@puv.fi

Categories: other

Back to the archive.