Research, Development and Innovation

Valtti, Valmis tutkinto työelämävalttina

Wednesday 01. October 2008 - Saturday 31. December 2011

Hankkeen tavoitteena on kehittää opintojen etenemistä tukevia opiskelu- ja uraohjausmalleja, vahvistaa opetushenkilökunnan ohjauksen asiantuntemusta sekä lisätä eri ohjaajatahojen ja ohjauspalveluiden välistä yhteistyötä. Toimenpiteillä pyritään erityisesti tukemaan opiskelijoiden valmistumista ja työelämään siirtymistä sekä ennaltaehkäisemään opintojen pitkittymistä tai keskeytymistä.

Opetushenkilökunnalle tarjotaan ohjauskoulutusta ja asiantuntijaseminaareja, joissa käsitellään ohjaukseen, työelämään ja työllistymiseen liittyviä teemoja. Opiskelijoille tarjotaan opiskelu- ja uraryhmäohjausta, joissa käsitellään erityisesti opiskeluun, valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen liittyviä kysymyksiä.

Henkilökunnan ohjauskoulutus toteutetaan kouluttamalla ns. korkeakoulukohtaisia avainohjaajia ja tutoropettajia. Avainohjaajat vastaavat ohjaustoiminnan kehittämisestä, organisoinnista ja toteutumisesta omassa korkeakoulussaan

Organisation: Oulun yliopisto (koordinaattori), Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun yksikkö, Lapin yliopisto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Vaasan ammattikorkeakoulu ja Vaasan yliopisto.
Funding: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Overall Budget: 1 909 500 eur. Vaasan ammattikorkeakoulun osuus 186 550 eur.

Contact Information:

Categories: education

Elinkeino-, liikenne ja ympäristokeskus.jpg sosiaali.jpg vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Back to the archive.