Research, Development and Innovation

Valmiina työelämään! - VALTE

Sunday 01. November 2015 - Wednesday 31. October 2018

VALTE-hankkeen tavoitteina on valmistaa työelämään valmistuvia opiskelijoita ymmärtämään työhyvinvoinnin kokonaisuus ja merkitys sekä sen kehittämiskeinoja sekä vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin, jotta he suhtautuvat myönteisesti työhyvinvoinnin ajatusmaailman, työhyvinvointikulttuurin luomiseen ja kehittämiseen siirryttyään työelämään. Tällä tavoitellaan työelämän laadun paranemista ja uuden työhyvinvointikulttuurin luomista työpaikoille. Mitä useampi henkilö tiedostaa työhyvinvoinnin, sitä paremmin se leviää työpaikoille ja saa aikaan myönteisiä vaikutuksia.

Hankkeeseen osallistuu oppilaitosten opettajia, joiden kanssa kehitetään ja toteutetaan työhyvinvointikoulutusta
työelämään valmistuville opiskelijoille. Koulutus tavoittaa tuhansia opiskelijoita vuosittain. Toimenpiteitä ovat työhyvinvoinnin opintokokonaisuus, johon kuuluvat koulutus ja sitä täydentävät nettisivustot ja työhyvinvointipeli. Lisäksi järjestetään työhyvinvointiseminaareja sekä muodostetaan oppilaitos- ja opettajaverkostot. Työhyvinvointikoulutusta tarjotaan myös hankkeen ulkopuolisilla paikkakunnilla opiskeleville. Opinnäytetöinä selvitetään opiskelijoiden ja työelämän tarpeita sekä arvioidaan ja kehitetään koulutusta ja opintokokonaisuutta. Työhyvinvoinnin opintokokonaisuus on tarkoitus saada osaksi opiskelijoiden tutkintoja.

Vaasan ammattikorkeakoulun osuus hankkeessa keskittyy erityisesti työhyvinvointipelin kehittämiseen.

Organisation: Päätoteuttaja on Turun yliopisto ja osatoteuttajina on Oulun, Jyväskylän, Vaasan, Lapin ja Lappeenrannan yliopistot, Turun, Oulun, Jyväskylän, Vaasan ja Saimaan ammattikorkeakoulut sekä Oulun ammattiopisto.
Funding: Hanke rahoitetaan pääosin sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoituksella.
Overall Budget: 1 624 405 €

Contact Information:

hankevastaava VAMK:lla: Tauno Kekäle, puh. 0207 663 400

hanketyöntekijä: Jussi Loukiainen, puh. 0207 663 631

hankekoordinaattori: Minna Reipas, puh. 0207 663 421

sähköposti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: other

STM vipuvoimaa ESR-lippu

Back to the archive.