Research, Development and Innovation

VAAFI, Finland-Poland-Wales Work Placement

Saturday 01. January 2000 - Monday 30. September 2002

Sopimus perustuu EU:n ammatillisen koulutuksen Leonardo da Vinci-ohjelmaan. Sopimus koskee ohjelman osiota liikkuvuus. Hankkeen tarkoitus on edistää korkea-asteen opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen, Puolan ja Walesin välillä järjestämällä heille ulkomaanharjoittelua jonka kesto 3-12 kk. Hankkeen puitteissa on vastaanotettu 5 opiskelijaa työharjoitteluun Vaasan seudun yrityksiin, ja vastavuoroisesti Vaasan Ammattikorkeakoulusta lähetetään 5 opiskelijaa Puolaan ja Walesiin työharjoitteluun.

Organisation: Carcow University of Economics (partneri), Swansea Institute of Higher Education, Wales, Englanti (partneri), Vaasan ammattikorkeakoulu.
Funding: LEONARDO da VINCI
Overall Budget: 10 000 €

Categories: education

Back to the archive.