Research, Development and Innovation

Tulevaisuuden energiatehokas tehdas

Wednesday 01. March 2017 - Saturday 31. March 2018

Tulevaisuuden energiatehokas tehdas -hankkeessa kehitetään virtuaalimalli tulevaisuuden tehtaasta ja tehtaan tuotantoautomaatiosoluista luodaan myös simulointimalli. Lisäksi kehitetään Technobothnialle robottisolu kappaletavaratuotantoa varten. Tulevaisuuden tehtaan kustannustehokkaista, puhtaista energiaratkaisuista tehdään selvitys, jossa kuvataan erilaisia uusiutuvan energian ratkaisumalleja tehtaalle. VAMK hoitaa hankkeen Technobothnia-osuuden.

Tehdas-hankkeen tuloksena syntyy tulevaisuuden energiatehokas kilpailukykyinen tehdaskonsepti. Se parantaa seudun kilpailukykyisyyttä ja houkuttelevuutta uusille tehdasinvestoinneille. Hankkeessa Technobothnialle kehitetyn kappaletavaratuotantorobottisolun ansiosta pystytään tehokkaasti kouluttamaan uusia osaajia tulevaisuuden digitaaliseen tehdasympäristöön. Samalla kehitetään ja vahvistetaan korkeakoulujen omaa osaamista ja opetusta tulevaisuuden tuotantoteknologioissa, automaatiossa, robotiikassa, tuotannon virtuaalisuunnittelussa sekä simuloinnissa. Nämä taidot luovat pohjaa tulevaisuuden kilpailukykyiselle tuotannolle.

Hankkeen investointiosiossa tavoitteena on kehittää tehtaille kustannustehokas automatisoitu tuotantoratkaisumalli, joka pyrkii toimimaan mahdollisimman taloudellisesti omalla energiantuotannolla. Tavoitteena on luoda Technobothnia-laboratorioon valmiudet testata ja opettaa tehokasta kappaletavaran kokoonpanoa korkean automaatioasteen tehtaassa sekä simuloida tällaisen tehtaan automaatiota ja energiaratkaisuja virtuaalisesti. Investointien avulla kehitettävän simulointimallin monipuolisuus ja monialaisuus antaa monia mahdollisuuksia tuoda yhteen eri tekniikanaloja niin opetuksessa kuin ongelmanratkaisussa. Investointien avulla koottava robottisolu on sekä riittävän haasteellinen että joustava juuri tähän tarkoitukseen.

Hankkeessa rakennetaan robotisoidun kokoonpanon jonkin vaiheen toiminnallinen malli ("case akkutehdas"), joka toimii automaattisesti ja sisältää kaikki edistyneen robottisolun komponentit. Robottisolu toimii testaus- ja oppimisympäristönä kappaletavaran kokoonpanon kehittämiselle. Tämän hankkeen laitehankinnat liitetään jo olemassa oleviin Technobothnian laitteisiin, jolloin saadaan rakennettua kokonainen automaattinen tuotantosolu ja siihen liittyvä simulointimalli.

Hankkeen tuloksena on simulointimalli robotisoidusta kokoonpanosolusta, joka on rakennettu Technobothnia-laboratorioon. Siinä voidaan edelleen testata uutta teknologiaa kaikilla osa-alueilla ja laajentaa entistä monipuolisemmaksi laboratorion korkeakoulukumppanien kehitysalustaksi. Kehitetyt uudet teknologiat ovat siirrettävissä todellisen tehtaan osaksi. Pitemmällä aikavälillä hankkeella luodaan edellytyksiä, joilla helpotetaan alueelle etabloituvia toimijoita tehtaiden perustamisessa. Samalla alueen korkeakoulut pystyvät tuottamaan niihin osaavaa työvoimaa.

Organisation: Hanketta koordinoi teknologiakeskus Merinova, lisäksi mukana ovat Vaasan AMK ja Vaasan yliopisto.
Funding: Euroopan aluekehitysrahasto EAKR (Pohjanmaan liitto), Vaasan kaupunki
Overall Budget: 170.715 + 28.500 €

Contact Information:

Lisätietoja:

hankevastaava Mika Billing, puh. 020 7663 312, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: simulation

VAMK Merinova Vaasan yliopisto Pohjanmaan liitto Vaasan kaupunki EAKR vipuvoimaa

Back to the archive.