Research, Development and Innovation

Tekniikan kampus

Thursday 01. April 2010 - Sunday 31. March 2013

”Vaasan tekniikan kampus osana Vaasa Science Parkia” on kolmen vaasalaisen korkeakoulun yhteistyöhanke, joka rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR). Tekniikan kampus -hankkeen tavoitteena on vahvistaa tekniikan alan insinööri- ja diplomi-insinöörikoulutusta ja tutkimusta Vaasassa sekä kohottaa energiateknologian profiilia. Hanke edistää ammattikorkeakoulun ja yliopiston tiiviimpää strategista yhteistyötä erityisesti tekniikan alalla kuten opetusministeriö edellyttää. Konkreettisina toimenpiteinä hankkeen sisältönä on mm. Technobothnia-laboratorion kehittäminen ja johtaminen, Technobothnian investointiohjelman valmistelu, Vaasan tekniikan alan yhteinen ja vahvempi brändi, t&k-palvelujen tuotteistaminen, uusien innovatiivisten tekniikan koulutussisältöjen ja t&k-palveluiden kehittäminen laajemman yhteistyön kautta (ml. poikkitieteellisyys) sekä rooli Vaasa Science Parkissa. Hanke siis jakautuu kahteen osaan: tutkimuskeskus Technobothnian johtamiseen ja Tekniikan kampuksen kehittämiseen.

Hankkeen tuloksena syntyy toimintamalli Vaasan tekniikan alan t&k-toiminnan ja koulutuksen järjestäytymisestä: tämä tarkoittaa systemaattisempaa ja laajennettua yhteistyötä ja resurssien yhteiskäyttöä eri organisaatioiden välillä sekä näiden selkeämpää profiloitumista. Tällainen malli tehostaa ja vahvistaa tekniikan alan koulutus- ja tutkimustoimintaa niin alueellisesti kuin kansallisesti ja mahdollistaa laajemman yhteistyön pk-sektorin kanssa. Hankkeen odotetaan kasvattavan myös opiskelijavirtoja vahvistuneen ja monipuolistuneen osaamisen myötä.

Organisation: Vaasan yliopisto (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia
Funding: Pohjanmaan liitto, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, hankkeen osatoteuttajat
Overall Budget: 319.000 €

Contact Information:

Yhteystiedot:

- projektipäällikkö: Tutkimuskeskus Technobothnian johtaja Timo Kankaanpää, puh. 040 7677 080

- hankekoordinaattori Minna Reipas, puh. 0207 663 421

Categories: energy

vy-vaaka-fin-rgb-scaled.gif VAMK-tunnus 4-väri.jpg Novia-logo väri.pdf VASEK-logo väri.pdf TEM-KOKO-fin.jpg Pohjanmaan liitto 4-värinen.jpg EAKR-lippulogo väri.jpg vipuvoimaaEU-logo väri.jpg

Back to the archive.