Research, Development and Innovation

Tehdashallien puhdas sisäilma -tutkimusprojekti

Thursday 01. November 2001 - Sunday 30. November 2003

Projektin tavoitteena on tieto-taidon lisääminen teollisuusrakennusten sisäilmaongelmissa ja alueellisen palvelutoiminnan parantaminen. Selvitetään tehdashallien sisäilman epäpuhtauksien vaikutuksia työntekijöiden terveystilaan, sekä kartoitetaan eri työympäristöihin liittyvät riskitekijät.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, koordinaattori. Osallistuvat yritykset: Polyno Oy, Skaala ikkunat ja ovet, Rannila Steel Oy Alajärven tehdas, Alavuden Puunjalostustehdas Oy, T-Drill Oy, Oy KWH Pipe Ab, ABB Motors Oy, Lillbacka Oy.
Funding: Työsuojelurahasto ja osallistuvat yritykset.
Overall Budget: 94 185 eur

Contact Information:

Yliopettaja Tapani Hahtokari, puh. 0207 663 325, s-posti: tapani.hahtokari@puv.fi

Categories: environment

Back to the archive.