Research, Development and Innovation

Technobothnia Robotic Additive Manufacturing Center of Excellence (TB-RAM CoE)

Friday 01. March 2019 - Sunday 28. February 2021

Hankkeen tavoite on sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä nostaa (robotisoidun) materiaalia lisäävän valmistuksen (RAM ja AT) osaamistasoa alueen oppilaitoksissa ja teollisuudessa. Tätä varten perustetaan osaamiskeskus, jota voivat hyödyntää niin toteuttajaorganisaatiot opetuksessa kuin yritykset demoprojekteissaan. Tekniseltä kannalta päätavoite on helpottaa mm. eri tavoin monimutkaisten ja suurten komponenttien tulostamista esim. hyödyntämällä robottikättä.

Organisation: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan yliopisto (partneri)
Funding: Hanke rahoitetaan pääosin Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja hankkeen rahoittajaviranomaisena toimii Pohjanmaan liitto.
Overall Budget: Hankkeen budjetti on 268.518 €.

Contact Information:

Hankevastaava VAMKissa on Mika Billing, puh. 020 7663 312, s-posti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: other

VAMK Novia VY PL1420 EAKR1420 Vipuvoimaa1420

Back to the archive.