Research, Development and Innovation

SuperNurse Botnia 2

Friday 01. January 2010 - Saturday 31. August 2013

SuperNurse Botnia 2 on rajan ylittävä tutkimus-  ja kehittämishanke, joka pyrkii vahvistamaan ja edistämään hoitotyön opiskelijoiden oppimista kliinisessä harjoittelussa. Tarkoituksena on tutkia ohjauksen merkitystä oppimiselle seuraamalla opiskelijoita näiden koko sairaanhoitajakoulutuksen ajan. Tavoitteena on myös kerätä tietoa ja ymmärtämystä kliinisen harjoittelun ohjaajien kokemuksista  kliinisen harjoittelun ohjaamisessa.

Projektissa pyritään luomaan yhteinen pedagoginen alusta sairaanhoitajakoulutuksen kliinisille ohjaajille Merenkurkun alueella.

Organisation: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Uumajan yliopisto
Funding: Botnia-Atlantica (Interreg IV A), Pohjanmaan liitto, Länsstyrelsen Västerbotten
Overall Budget: 696 600 eur

Contact Information:

Lisää aiheesta: http://web.novia.fi/supernurse

Categories: health care and social services

Botnia-atlantica.jpg

Back to the archive.