Research, Development and Innovation

Sulautuva aikuiskoulutus

Sunday 01. January 2012 - Wednesday 31. December 2014

Sulautuva aikuiskoulutus -hankkeen tavoitteena on tarjota konkreettisia malleja opettajille, kuinka käyttää tekniikkaa ja mediaa kiinteänä osana sekä lähi- että verkko-opetusta. Hankkeen kohderyhmänä ovat Vaasan ammattikorkeakoulun aikuiskoulutuksen opettajat. Tarkoituksena on edistää korkeakouluopettajien oman opetuksen kehittämistä tukevan osaamisverkoston syntymistä ja tukea tiimiopettajuutta sekä sen kehittämistä. Hanke vaikuttaa aikuiskoulutuksen menetelmien uudistamiseen ja parantaa mahdollisuuksia kouluttaa aikuisväestöä organisaatioiden/yritysten kilpailukykyä edistävällä tavalla.

Hankkeessa järjestetään koulutusta ja sulautuvien tieto- ja viestintäteknisten menetelmien tukea, mikä lisää opettajien ja työelämäkumppaneiden tietotaitoa sulautuvan opetuksen menetelmistä ja toteuttamistavan kehittämisestä. Tuloksena on sulautuvan opetuksen aikuiskoulutusmalleja, ja sitä kautta modernimmat opetusmenetelmät sekä opettajien ja opiskelijoiden työskentelyn joustavoituminen.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu
Funding: Pohjanmaan ELY-keskus (ESR)
Overall Budget: 181 662 €

Contact Information:

Projektipäällikkö: Kirsi Salomaa

kirsi.salomaa@vamk.fi

p. 020 766 3416

Categories: education

sosiaalirahastologo.jpg vipuvoimaaEUlogo.jpg ELY-logo.JPG

Back to the archive.