Research, Development and Innovation

Strateginen johto ja sisäsyntyinen kasvu

Friday 01. August 2003 - Thursday 30. June 2005

Tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää ja kehittää vaihtoehtoja keinoiksi seuraavilla aihealueilla: miten toimijoita ja laitoksia johdetaan strategisesti, jotta ne pystyvät kehittämään innovatiivisia prosesseja. Miten yritykset voivat hyödyntää pääomaansa ja työvoimaansa tavalla, joka tukee parhaiten innovaatioiden kehitystä. Lisäksi etsiä vaihtoehtoja, joiden avulla ikääntyvät työntekijät jaksavat työssä pitempään ja myös pysyvät mukana työelämän kehityksessä ja muutoksissa.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, Tutkimus ja palvelut (koordinaattori), Vaasan yliopisto, Svenska Handelshögskolan ja Svenska yrkeshögskolan.
Funding: Satakuntaliitto, valtion rahoitusosuus ja EAKR (Länsi-Suomen Allianssin innovatiivinen ohjelma, WFA-INNO).
Overall Budget: 198 000 eur

Contact Information:

Yliopettaja Hans Frantz, puh. 0207 663 321, s-posti: hans.frantz@puv.fi.

Categories: health care and social services

Back to the archive.