Research, Development and Innovation

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE)

Sunday 01. September 2019 - Friday 31. December 2021

Hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Selkeimpinä ammattilaisten osaamisen tarpeen muutokseen vaikuttavina tekijöinä ovat digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Hankkeen lähtökohtana ovat STM:n ja OKM:n yhteisen Osaamisella soteen -hankkeen tulokset, joissa linjataan sote alan ammattilaisten tulevaisuuden osaamistarpeita ja niihin vastaamista. Osaamisella soteen -väliraportti (opetus- ja kulttuuriministeriö 23.8.2018) tarkastelee sote alan ammattilaisten täydennyskoulutustarpeita.

Hankkeessa kehitetään sote-ammattilaisille joustavaa työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista tukeva toimintamalli. Hankkeessa on kuusi työpakettia, joiden kautta tuotetaan sote-alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta. Tiekartta sisältää sote-alan yhteisen osaamisen arvioinnin ja opintojen verkko-opintotarjonnan sekä työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten jatkuvan oppimisen kehittämisen malli. Malli sisältää koulutusten suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Verkko-opintotarjonta rakentuu korkeakoulujen opintotarjontaan, joka sisältää yksittäisiä (1-5 op) opintojaksoja ja laajempia opintokokonaisuuksia. Niistä voidaan osaamistarpeen mukaan koota osaamiskokonaisuuksia, jotka vastaavat sote-alan geneeriseen osaamiseen.

Organisation: Hanketta koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat 14 ammattikorkeakoulua eri puolita Suomea ja Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa yhteistyökumppaneina ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia. Ohjausryhmässä ovat edustettuina työelämä, ammattijärjestöt, asiakkaat ja koulutus.
Funding: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)
Overall Budget: 1 838 746 €

Contact Information:

Lisätietoja:

lehtori Anne Puska, puh. 020 7 663 551, s-posti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

 

https://blogi.savonia.fi/sotetie/

 

 

 

Categories: education

EU_ESR-lippulogo 14-20.png VipuvoimaaEU_14-20.png

Back to the archive.