Research, Development and Innovation

Ruokapalveluista vetovoimaa Pohjanmaalle, Koulutusmalli ruokapalveluiden kehittämiseksi

Thursday 01. January 2004 - Friday 31. March 2006

Hankkeen tavoitteena on Pohjanmaan alueella toimivien ruokapalveluja tarjoavien yritysten tuotteiden kehittäminen. Hanke on kaksijakoinen. 1. Luodaan  tarvelähtöinen koulutusmalli ruokapalveluja tarjoaville pk-yrittäjille Pohjanmaalla. Koulutusmalli muodostuu itsenäisistä moduuleista, joiden tavoitteet ja sisällöt ovat lähtöisin koulutukseen osallistuvien yritysten tarpeista. 2. Kehitetään koulutuksen aikana hankkeeseen osallistuvien yritysten ruokapalveluja huomioiden paikallisuus ja elämyksellisyys.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, Liiketalous ja matkailu, Matkailu ja ravintolapalvelut osasto
Funding: EAKR, kansallisena rahoittajana Länsi-Suomen Lääninhallitus.
Overall Budget: 194 300 eur

Contact Information:

Lehtori Kirsi Salomaa, puh. 0207 663 416, s-posti kirsi.salomaa@puv.fi

Categories: tourism

Back to the archive.