Research, Development and Innovation

Reissaa ja Rentoudu – hyvinvointimatkailun kehitysprojekti Vaasan seudulla

Thursday 01. March 2012 - Wednesday 30. April 2014

Vaasan ammattikorkeakoulu Oy on hankkeen omistaja EARK:n rahoittamassa Reissaa ja Rentoudu–projektissa. Hankkeen tavoitteena on kehittää hyvinvointimatkailua Vaasan seudulla yhdessä alueen matkailu- ja hyvinvointiyrittäjien kanssa. Projekti aktivoi myös ammattikorkeakoulun ulkomaalaisia opiskelijoita. Projektin rahoittajana on Pohjanmaan liitto ja Vasek Oy. Vaasan ammattikorkeakoulu Oy (VAMK), Svenska handelshögskolan (Hanken) ja alueen yrittäjät vastaavat yksityisestä rahoituksesta. Projektin tarkoituksena on yhdistää uusia ja kokeneita toimijoita edellä mainituilta aloilta sekä mahdollisia toimijoita jotka eivät koe kuuluvansa kumpaankaan alaan, mutta jotka voivat tuoda innovaatiota projektiin. Projektin ensimmäisellä puoliskolla kehitetään osallistuvien yritysten jo olemassa olevia tuotteita VAMK:n ja Hankenin asiantuntijoiden kanssa. Nämä tuotteet testataan ja luodaan paketeiksi jotka lopulta markkinoidaan ja lanseerataan.

Reissaa ja Rentoudu pohjaa tuloksensa yhteispohjoismaisesta projektista Nordic Wellbeing, josta käy ilmi että Vaasan seudun luonnon ja kulttuurin tulisi profiloitua enemmän hyvinvointinäkökulmasta. Projektin tavoitteet:

- Hyvinvointimatkailun olosuhteiden kehittäminen ja visualisointi Vaasan seudulla
- Alueen yrittäjien kesken luotu yhteistyöverkosto
- Innovatiivinen tuotekehitys
- Innovatiivisten tuotteiden/pakettien markkinointi ja saataville tuominen

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu, liiketalous ja matkailu, matkailu- ja ravintola-alan osasto
Funding: Pohjanmaan liitto (EAKR), Vasek Oy
Overall Budget: 207 289 €

Contact Information:

Workshop 2.4.2013: Kannattavuus ja hinnoittelu (pdf)

Categories: health care and social services, tourism

EU-lippu_tekstillä.jpg vipuvoimaaEU_rgb.jpg

Back to the archive.