Research, Development and Innovation

RE Form

Sunday 01. April 2012 - Monday 30. June 2014

Tekes-hankkeessa ”Uusiutuva energia ja liiketoiminta energiaketjussa ‒ Tutkimus- ja kehittämisalusta yrityksille” (RE Form) tutkitaan erityisesti tuulienergiaa, älykkäitä sähköverkkoja, hajautetun tuotannon etähuoltoyhteyksiä ja geoenergiatekniikkaa. Tuulienergian osalta keskitytään täystehomuuntimella sähköverkkoon kytketyn modernin tuuliturbiinin ja sen suojauksen mallintamiseen sekä tuulen mittaamiseen ja tuuliresurssien mallintamiseen Suomen olosuhteissa. Toimittajariippumattoman etähuoltoyhteyden tutkimusosuus palvelee hajautetun energiantuotannon tarpeita: siinä tutkitaan voimalaitoksen etähuoltoyhteyksien muodostamiseen sopivan teknologian mahdollisuuksia. Geoenergian tutkimuksessa keskitytään menetelmiin asfalttienergian, sedimenttilämmön ja kallioenergian tuotantopotentiaalien arvioimiseksi sekä energiansiirtomenetelmien tutkimiseen. Hankkeeseen sisältyy myös toteutettavuuden osuus, jossa liiketaloudellisten näkökohtien tueksi kerätään tietoa energia-alaan selkeimmin vaikuttavasta lainsäädännöstä ja tukipolitiikasta sekä sosiaaliseen hyväksyttävyyteen liittyvistä näkökulmista. VAMK:n osuus painottuu erityisesti tuulienergiaan, älykkäisiin sähköverkkoihin sekä toteutettavuuden tutkimukseen. Hankkeen tuloksena syntyvä tutkimus- ja kokeilualusta tarjoaa VEI:n nykyisen uusiutuvien energiamuotojen osaamisen kanssa tutkimus- ja tuotekehitysalustan, jossa uusia energiainnovaatioita voidaan testata tekniikan, lainsäädännön, liiketalouden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden näkökulmista.

 

http://vei.fi/content/fi/11501/622/622.html

http://vei.fi/content/fi/11501/759/759.html

Organisation: Re Form on Vaasan Energiainstituutti VEI:n yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Vaasan yli-opisto. Hankkeen muut osatoteuttajat ovat Vaasan ammattikorkeakoulu ja Yrkeshögskolan Novia. Hanke rahoitetaan Tekesin myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella. Lisäksi hanketta ovat mukana rahoittamassa monet paikalliset yritykset, joiden toimialaan hanke liittyy.
Funding: Hankkeen rahoitus koostuu sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta. Julkiset rahoittajat ovat TEKES ja Euroopan aluekehitysrahasto. Yksityiseen rahoitukseen ovat osallistuneet seuraavat yritykset: EPV Energia Oy, Geo-Pipe GP Oy, Lakea Oy, Mervento Oy, MRP Energy Oy, SABA Wind Oy Ab, Suomen kaivonporausurakoitsijat Ry, Oy Vaasa Parks Ab, Vacon Oyj, VAMP Oy, Wapice Oy, VS tuulivoima Oy, Wärtsilä Finland Oy ja Österbottens Miljöenergi Ab.
Overall Budget: 448 393 €

Contact Information:

Projektipäällikkö Ossi Koskinen (VAMK): ossi.koskinen@vamk.fi, 0207 663 607

 

Koordinaattorin yhteyshenkilöt:

Erkki Hiltunen, Puheenjohtaja, Vaasan Energiainstituutti, 0440 244 355, etunimi.sukunimi@vei.fi
Petri Välisuo, Projektikoordinaattori, Vaasan Energiainstituutti, 044 712 3085, etunimi.sukunimi@uwasa.fi

Categories: business

Back to the archive.