Research, Development and Innovation

PRECIKEM II

Wednesday 01. July 2015 - Monday 31. December 2018

Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för vattenskydd i ett miljömässigt hållbart jordbruk (PRECIKEM II)

Kustnära sura sulfatjordar är den överlägset största källan till den försurning och de höga metallhalter i finländska vattendrag som ofta medför allvarliga konsekvenser för fisk och andra vattenlevande organismer. Projektets mål är en ny effektiv metod för att minska de sura sulfatjordarnas negativa effekter på vattendrag och kustnära vatten. Detta mål uppnås genom utveckling av in-situ precisionsbehandlingar av de markskikt som ger upphov till sura och metallrika dräneringsvatten. Projektet bidrar därför till ett hållbart användande av sura sulfatjordar inom jordbruket, och främjar vattenskyddet på berörda områden.

Miljövänliga substanser som styr markens pH-värde och syretillgång tas fram. I en modifierad form av underbevattning (d. v.s. bevattning underifrån via dräneringssystemet) blandas dessa substanser med vatten och pumpas via befintliga täckdiken till de kritiska markskikt där försurning och metallurlakning sker. En ny teknik för underbevattning och dränering kommer att utvecklas för att upprätthålla ett jämt tryck i hela dräneringssystemet under behandlingarna.

I den experimentella delen kommer försök att utföras i laboratorieskala för att skräddarsy lämpliga blandningar av behandlingsämnen, och i praktisk skala för att kunna följa upp behandlingseffekterna under falt.förhållanden. Ifa lt.försöken kommer det utökade försöksfaltet på Risöjladan att användas. Hela fältet odlas under försöken.

Behandlingseffekterna i både laboratorium och falt kommer att följas i detaljerade geokemiska och mikrobiologiska analyser. Uppföljningen av effekten på dräneringsvattnet ger en direkt signal om hur belastningen på mottagande vattendrag påverkas av behandlingarna.

Information om projektets resultat kommer att spridas aktivt till bl.a. jordbrukare, rådgivningsorganisationer, utbildare, myndigheter och forskare.

Organisation: Päätoteuttaja on Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi (Novia) ja osatoteuttajat Vaasan ammattikorkeakoulu ja Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn/Yrkesakademin i Österbotten
Funding: Pohjanmaan ELY-keskus/MaVi
Overall Budget: 500 000 €

Contact Information:

VAMKin hankevastaava: Pekka Stén, puh. 0207 663 565

hankekoordinaattori: Minna Reipas, puh. 0207 663 421

sähköposti: etunimi.sukunimi@vamk.fi

---

Kiinnostuitko lisää?
Katso Yle Nyheter TV-nytt:n tekemä uutispätkä aiheesta (julkaistu 13.9.2018): https://areena.yle.fi/1-4273638
(Mikäli haluat siirtyä suoraan uutiseen, siirry kohtaan 16:00)

Categories: environment

ely lippujalause maaseutu

Back to the archive.