Research, Development and Innovation

PRECIKEM

Wednesday 01. December 2010 - Sunday 30. November 2014

Oppilaitosten iso ympäristötekniikkaprojekti Vaasan pelloille

Pohjanmaan ELY-keskus ja viisi yksityistä rahoittajaa on myöntänyt rahoituksen Novian, VAMKin, Åbo Akademin ja Yrkesakademin ympäristötekniikan hankkeelle. Yhteistyössä ProAgria Pohjanmaan (ÖSL, Österbottens svenska lantbrukssällskap), Nordkalkin ja KWH Pipen kanssa toteutettavan projektin perimmäisenä tavoitteena on kehittää menetelmiä, joiden avulla Pohjanmaalla yleiset happamat sulfaattimaat voidaan säilyttää ympäristön kannalta kestävällä tavalla maanviljelyskäytössä.

Pohjanmaan rannikolla on jopa 2000 km2 happamia sulfaattimaita, jotka sisältävät sulfidimineraaleja. Maankohoamisen ja kuivattamisen myötä pohjaveden pinta laskee ja ilman happi pääsee reagoimaan sulfidimineraalien kanssa. Reaktiotuotteena muodostuu happoa ja happamia valumavesiä, jotka liuottavat mukaansa haitallisia metalleja. Seurauksena on pahimmillaan vastaanottavien vesistöjen happamoituminen ja kalakuolemat.

Nyt alkavassa PRECIKEM-projektissa (Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra uppkomsten av syra) kehitetään erityisesti säätökastelua lisäämällä kastelu­veteen sulfidien hapettu­mista estäviä aineita kuten hienojakoista kalkkia. Ammattikorkeakoulujen Technobothnian ympäristö­labora­torioissa tehtävillä kokeilla valitaan olosuhteet suuressa mittakaavassa tehtäviin kenttäkokeisiin. Yhteistyössä ProAgria Pohjanmaan kanssa Yrkesakademin pellolle Risöfladanille rakennetaan muutaman hehtaarin suuruinen koekenttä. Tällä kentällä pumpataan ympäristölle haitattomia ja maatalouskäyttöön soveltuvia sulfidien hapettumista estäviä liuoksia tai suspensioita salaojaputkia pitkin suoraan happamuutta aiheuttavan sulfidikerroksen hydrologisesti aktiivisiin makrohuokosiin. Åbo Akademissa kehitettyjä menetelmiä käytetään kokeiden seurannassa.

PRECIKEM-esite

Organisation: Yrkeshögskolan Novia (koordinaattori), Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten
Funding: Päärahoitus tulee Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2007–2013. Lopun rahoituksen ovat myöntäneet Salaojituksen tutkimusyhdistys, Maa- ja vesitekniikan tuki, MTK:n säätiö, Österbottens svenska producentförbund sekä MTK Etelä-Pohjanmaa. Näiden lisäksi koekentän jatkuvatoimisessa seurannassa tarvittavat mittalaitteet rahoittaa pääosin K. H. Renlundin säätiö.
Overall Budget: 640 000 €

Contact Information:

Lisätietoja antavat

Sten Engblom, Yrkeshögskolan Novia, puh. 050 340 2732, sähköp. sten.engblom@novia.fi
Pekka Stén, Vaasan ammattikorkeakoulu, puh. 040 700 36 59, sähköp. pekka.sten@puv.fi
Peter Österholm, Åbo Akademi, puh. 02-2154509, sähköp. peter.osterholm@abo.fi
Kjell-Erik Lall ,Yrkesakademin i Österbotten, puh. 050 557 5194, sähköp. kjell-erik.lall@yrkesakademin.fi
Rainer Rosendahl, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap, puh. 0400 561 550, sähköp. rainer.rosendahl@proagria.fi

Categories: environment

ELY suomi-ruotsi väri.jpg EU:n maaseuturahasto

Back to the archive.