Research, Development and Innovation

Potilasturvallisuustaitojen virtuaalinen oppimisympäristö sosiaali- ja terveysalalle

Thursday 01. September 2011 - Thursday 31. October 2013

Second Life- ja Häkä-hankkeista saatujen kokemusten perusteella virtuaaliympäristön hyödyntäminen on mahdollista etenkin sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa.  Potilasturvallisuus-hankkeen tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia toimia haastavissa hoitotilanteissa ja -ympäristöissä. Hanke edistää potilasturvallisuutta, ja sillä on inhimillisten vaikutusten lisäksi taloudellisia ja ympäristövaikutuksia. Virtuaaliopinnot mahdollistavat etäopiskelun ja tämä edistää oppilaitoksen kansainvälistymistä.

Hankkeessa luodaan mahdollisimman todenmukainen oppimisympäristö, jossa lääkehoidon opiskelija toteuttaa potilaan hoitoa eritasoisten potilastapausten kautta ja erilaisissa hoitoympäristöissä. Virtuaaliseen oppimisympäristöön luodaan erilaisiin uhkatilanteisiin liittyviä harjoitteita, joissa sosiaali- ja terveysalan opiskelijat voivat harjoitella tilanteissa toimimista ja yhteistyötä. Tarkoituksena on lisätä Vaasan ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyötä.

Organisation: Vaasan ammattikorkeakoulu
Funding: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Vaasan sairaanhoitopiiri
Overall Budget: 93330 €

Contact Information:

Projektipäällikkö Päivi Autio, +358 207 663 308, paivi.autio@puv.fi

Categories: health care and social services

vipuvoimaa EU Liitto

Back to the archive.