Research, Development and Innovation

PK-INNO

Sunday 01. December 2013 - Saturday 31. December 2016

PK-INNO - PK-yritysyhteistyön kehittäminen henkilövaihdon avulla

Hankkeen tavoitteena on luoda ja viedä käytäntöön toimintamalli, jolla ammattikorkeakouluista pk-yrityssektorille saadaan aikaan laajaa AMK-henkilöstön vaihtoa ja suoraan yrityksille kohdentuvia nopeavaikutteisia kehittämistoimenpiteitä. Mallin pohjana ovat osin lyhyellä ajanjaksolla toteutettavat toimenpiteet, joiden kautta pk-yritys kokee nopeasti hyötyvänsä yhteistyöstä. Samalla tavoitteena on käynnistää pitempikestoisia toimenpiteitä. Kun luottamus pk-yrityksen ja ammattikorkeakoulun välillä on saavutettu, voidaan neuvotella muista TKI-toimenpiteistä sekä mahdollisista useita pk-yrityksiä verkostona koskevista toimenpiteistä.

Tavoitteena on saada mahdollisimman suuri joukko ammattikorkeakoulujen henkilöstöä ja myös opiskelijoita osallistumaan pk-yritysten kehittämiseen. Kehitettävässä toimintamallissa vaihtoon lähteviä henkilöitä valmennetaan ennen yritysvierailuja. Vaihdon avulla AMK-henkilöstön yritysosaaminen kehittyy ja kehittämis- ja ratkaisumalleja voidaan tuoda mukaan opetukseen joko projektiopintoina tai esimerkkeinä teoriaopetuksessa.

 

 

Organisation: Hankkeen koordinaattori on Seinäjoen ammattikorkeakoulu, partnereina ovat Jyväskylän, Tampereen, Oulun ja Vaasan ammattikorkeakoulut.
Funding: Hanketta rahoittaa OKM
Overall Budget: 916 668 €

Contact Information:

Projektipäällikkö: Kenneth Norrgård, puh. 020 766 3397, sähköposti etunimi.sukunimi@vamk.fi

Categories: education

VAMK

Back to the archive.