Research, Development and Innovation

Pisara meressä

Tuesday 01. March 2011 - Wednesday 31. December 2014

Pisara meressä ‒ Omavarainen integroitu hybridi-energiaratkaisu ja sen palvelukonsepti -hankkeessa on tarkoituksena kehittää palvelukonsepti energiaomavaraisen hybridimallin toteuttamiseen hajautetusti ja useista kohteista muodostuvan kokonaisuuden älykkääseen hallintaan. Sillä on liiketoimintapotentiaalia kaikkialla maailmassa.

Vaasan Energiainstituutti VEI (Vaasan AMK, Vaasan yliopisto ja Yrkeshögskolan Novia) sekä Jyväskylän yliopisto hakevat systemaattisesti hankkeeseen tarvittavat yhteistyökumppanit (m. laitevalmistajat ja kokonaisratkaisujen toimittajat). Hankkeessa ”kehittämisalustoina” Pohjanmaan maakunnan alueella ovat Merenkurkun saaristossa sijaitsevat, metsähallituksen Vaasan yksikön hallinnassa olevat kohteet (lopettamisuhan alaisia tai tyhjilleen jääneitä merivartioasemia, nykyään lähinnä turismikäytössä); ne sijaitsevat Merenkurkun maailmanperintökohteen alueella, minkä vuoksi hankkeen toteuttamiselle on erityiset perusteet. Kohteissa metsähallitus tai palvelua tarjoava yritys vastaa investoinneista energiantuotannon ratkaisuihin ja VEI vastaa kaiken t&k-työn tekemisestä ja seurantaohjelmasta. Keski-Suomen maakunnan alueelta kohteiksi hankitaan 1‒3 maatilakohdetta, joissa on tarvetta sähkön ja lämmön tuotannolle uusiutuvan energian ratkaisuihin perustuen.

Vaasan AMK:n osuus hankkeessa on kohteiden rakennuspiirustusten tulkinta ja tilatietojen täydentäminen, rakenteiden u-arvojen arviointi ja määritys, vaadittavien ylläpito-olosuhteiden arviointi rakennuksille ja rakennusten ja käytön energiantarpeen arviointi sekä omasta osuudesta raportointi.

 

http://vei.fi/content/fi/11501/790/790.html

Organisation: Pisara meressä -hanke on yhteishanke, jota koordinoi Vaasan yliopisto/Levón-instituutti. Lisäksi hankkeessa ovat mukana Vaasan ammattikorkeakoulu, Jyväskylä yliopisto sekä Yrkeshögskolan Novia.
Funding: Hanketta rahoittaa sekä Keski-Suomen että Pohjanmaan ELY-keskus ja hankkeella on 100-prosenttinen rahoitus.
Overall Budget: 489 484 €

Contact Information:

- Yhteyshenkilö/VAMK: Heikki Paananen, puh. 0207 663 521, heikki.paananen@vamk.fi

- Yhteyshenkilö/VAMK: Martti Laaja, puh. 0207 663 362, martti.laaja@vamk.fi

Categories: environment

VAMK-tunnus 4-väri.jpg Novia-logo väri.pdf VY Levón.png JY.png ELY suomi-ruotsi väri.jpg maaseutuohjelman lippu_ja_tunnuslause suomeksi.jpg VEI.jpg

Back to the archive.