Research, Development and Innovation

Pellavakuitujen tekniset sovelluskohteet, esiselvitys

Saturday 01. April 2000 - Wednesday 31. January 2001

Esiselvityksen tavoitteena on kerätä tietoa pellavakuitujen käyttöä ja sovelluskohteita koskevasta perus- ja soveltavasta tutkimuksesta mm. tiedonhakujen, yritys- ja tutkimuslaitos-kontaktien ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Lisäksi tavoitteena on etsiä ja ideoida kerätyn tiedon ja havaintojen perusteella sopivia teknisiä käyttökohteita pellavakuiduille. Tavoitteena on myös käynnistää esiselvityksen pohjalta jatkohanke, mikäli sellainen osoittautuu esiselvityksen perusteella hyödylliseksi.

Organisation: Esiselvityksen hallinnoiminen ja johtaminen - tutkimuskeskus Technobothnia, selvityksen johtoryhmässä on edustaja Technobothniasta, Svenska yrkeshögskolanista, Vaasan ammattikorkeakoulusta, Pohjanmaan veneteollisuuden kehittämishankkeesta Ketekistä, Etelä-Pohjanmaan maaseutukeskuksesta sekä Jokipiin Pellavasta.

Categories: other

Back to the archive.